ready?

welcome onboard,

the journey so far...

Saturday, October 10, 2009

aku pe..Kata, lahkan..akupenangkap awan, pembahagi gelombang

pengisah silam, penjerat ilham

pengutip lara, pengendong mimpi

pewaris dendam, pengejar suria

penyamun usia, perindu syurga

pekebun cinta, pemangku senja

peraih rindu, pengintai seni

ya, aku boleh saja.

No comments: